Elias Söderberg on 24-vuotias opintojensa loppusuoralla oleva Axiansilainen. Elias on toiminut työnjohtajana eri alueilla Vihdissä, Nokialla ja nyt Raision alueella.

Axiansilla nuori työnjohtaja on työskennellyt kaksi vuotta. Hän on opiskellut koko tämän ajan ammattikorkeakoulussa infratekniikan rakennusinsinööriksi ja tehnyt osa-aikaisena töitä. Opinnäytetyö käsittelee verkostorakentamisen alitusmenetelmiä ja valmistuu ennen kesää.

Työnjohtajana Axiansilla Eliaksen ykkösprioriteetti on, että hommat sujuvat. Tässä työssä valvotaan työtä, haetaan näyttöjä, annetaan työmaaperehdytyksiä, yhteensovitetaan aikatauluja ja ratkotaan ongelmia.

Elias aloitti työt Axiansilla työnjohtoharjoittelijana ilman aiempaa kokemusta. Kokeneen esihenkilön ja muiden tiimiläisten tuella on ollut suuri merkitys. Perehdytys on ollut kattava ja sopiva määrä vastuuta on antanut loistavat eväät uran aloittamiseen. Vastuu onkin opettanut eniten ja on ollut hienoa päästä myös haastavammille työmaille mukaan, tiimiläisten tukemana tietenkin.

Tyypillinen työpäivä alkaa yleensä Turun toimistola, mutta loppupäivä onkin sitten vaihteleva. Joskus puhelin soi enemmän ja joskus vähemmän. Myös työmaakäyntien määrä vaihtelee päivästä riippuen. Parasta Eliaksen työssä on se, että päivät eivät ole koskaan samanlaisia. Pelkästään se, että noin puolet työajasta tulee oltua toimistolla ja puolet työmailla, tuo mukavaa vaihtelua. Liikkuva työ tuo kuitenkin myös omat haasteensa ja ajokilometrejä kertyy useina päivinä reilusti.

Haastavinta työssä on ongelmien ratkaiseminen. Yksittäisen ongelmakohdat ja tilanteet eri sidosryhmien kanssa saattavat joskus muuttua nopeasti ja suunnitelmia on mukautettava tilanteisiin sopivasti ja turvallisesti. Samalla ongelmien ratkaiseminen kuitenkin tuo myös jatkuvasti onnistumisen tunnetta!

Olennaista eri sidosryhmien kanssa toimiessa onkin sujuva yhteistyö. Elias kokee olevansa rauhallinen haastavissakin tilanteissa, sekä aliurakoitsijoiden että tilaajien kanssa. Myös työilmapiiri Axiansin sisällä on hyvä ja kommunikaatio tiimien kesken pelaa.

Työnjohtajalla on merkittävä osa turvallisuuskulttuurin parantamisessa. Eliaksen tehtäviin kuuluukin havainnoida ja arvioida riskejä sekä opastaa työntekijöitä. Yhteistyötaitojen ja kehittyneen turvallisuuskulttuurin myötä turvallisuusasioista huomauttaminen on luontevaa ja usein turvallisuusasioita yhdessä pohtimalla ja keskustelemalla saadaan parannettua toimintatapoja parhaiten entistä turvallisempaan suuntaan.

 

Työturvallisuutta taajamissa saadaan edistettyä pitämällä työmaat siisteinä. Tässä onkin työnjohtajalla suuri merkitys, sillä työt tulee suunnitella niin, että ympäristö pysyisi mahdollisimman siistinä ja sotkut siivotaan vaihe vaiheelta. Myös taajamien asukkaiden turvallisuuden kannalta siisteys on erittäin tärkeää ja samalla häiritään mahdollisimman vähän asukkaita. Siisteyteen kuuluu myös ympäristönäkökulman huomioon ottaminen. Kun sotkut siivotaan huolellisesti, ei ympäristöön jää sinne kuulumattomia tavaroita. Erityisesti koneiden öljyjen ja imeytysaineiden kanssa ollaan tarkkana, ettei niitä joudu luontoon.

Eliaksella on kova halu oppia uutta! Axiansilla motivoivina tekijöinä ovat etenemismahdollisuudet, sillä Elias haluaa harjaantua tehtävässään ja tulla verkostorakentamisen asiantuntijaksi.

Vapaa-ajalla Elias pelaa innokkaasti jalkapalloa. Pallon kanssa nollaantuu mukavasti työpäivästä, tapaa ihmisiä ja tulee oltua ulkona. Omexom ja Axians järjestävätkin tänä vuonna jälleen EnergiaCup -jalkapalloturnauksen ja Elias on toista kertaa innokkaana osallistumassa. Mukavaa yhdessäoloa ja samalla tutustuu ihmisiin konsernin sisällä!