Vastuullisuus

– yksi arvoistamme, joiden pohjalta toimimme – on keskeinen osa Axiansin jokapäiväistä arkea. Huolehdimme ihmisistä, ympäristöstä ja eettisistä toimintaperiaatteista yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

HSEQ -politiikkamme

Sertifikaatit

Axiansin Suomen toiminnoissa laadunvarmistus ymmärretään kokonaisvaltaisesti toiminnan laadunhallintana, johon sisältyy työterveys (H), työturvallisuus (S), ympäristä (E) ja laatu (Q), eli HSEQ. HSEQ-toimintajärjestelmämme pohjautuu HSEQ-politiikoihin, jotka muodostavat pidemmän aikavälin suunnan toimintamme kehittämiselle. Axiansin toimintajärjestelmä on sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka perustuu:

  • ISO 9001  laatujärjestelmästandardiin.
  • ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardiin ja
  • ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardiin.