Arvot

Arvomme ovat yhteisiä lähestymistapoja, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme

.

Luottamus on työsuhteidemme perusta. Työskentelemme luottamuksen piirissä tiiviisti yhdessä ja jokainen voi näyttää taitonsa. Luottamus ei ole itsestäänselvyys vaan se on jotain, mikä annetaan, ansaitaan ja palkitaan, jotta voimme kaikki toimia yhdessä. Se perustuu avoimuuteen eikä sulje pois tarvetta valvontaan.

 

Yrittäjähenkisyys tarkoittaa meille sitä, että kannustamme aloitteiden tekemiseen, riskien ottamiseen, mahdollisuuksien hyödyntämiseen, visiointiin ja menestyksen tavoitteluun. Arvostamme kykyä tehdä päätöksiä ja kykyä toimia. Kyky sanoa “ei”, olla varovainen ja valikoiva on myös osa yrittäjähenkisyyttä. Ymmärrämme, että virheiden tekeminen on inhimillistä ja osa oppimisprosessia.

 

Vastuullisuus on meille tärkeää. Annamme vastuuta ja jokaiselle organisaatiotasosta riippumatta. Uskomme, että jokainen työntekijä kykenee toimimaan vastuullisesti ja tämä on avain menestykseemme.

Solidaarisuus näkyy toiminnassamme päivittäin. Toimimme verkostona jakamalla tietoa, resursseja ja toimintaa suuremman innovaation, paremman suorituskyvyn ja nopean reagoinnin saavuttamiseksi. Kannustamme ihmisiä jakamaan osaamistaan. Myös työntekijät ja liiketoimintayksiköt osoittavat solidaarisuutta osallistumalla yhteiskunnan ja paikallisten yhteisöjen toimintaan. Solidaarisuus näkyy toiminnassamme niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

 

Autonomia on kriittinen osa organisaatiotamme. Liiketoimintayksiköillä on autonomia tehdä päätöksiä määriteltyjen rajojen puitteissa, koska ymmärrämme, että jokainen tilanne on ainutlaatuinen. Uskomme työntekijöidemme älykkyyteen ja pyrimme tarjoamaan heille mahdollisuuden kehittää taitojaan ja potentiaaliaan. Autonomia ei kuitenkaan tarkoita täydellistä itsenäisyyttä, vaan se perustuu avoimeen viestintään ja läpinäkyvyyteen.