Heini Mellanen, suunnittelupäällikkö

Heini Mellanen on 45-vuotias suunnittelupäällikkö, jolla on monen vuoden kokemus telepuolelta sekä suunnittelusta. Heini johtaa tiimiä, joka toimii Etelä-Suomessa hajautetusti muun muassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella.

Suunnittelupäällikön tehtävä on johtaa tiimiä, joka suunnittelee telerakentamista. Suunnittelu puolestaan kattaa käytännössä koko toimitusketjun asiakkaalle sisältäen kuituverkon suunnittelun, reitit, kaappien ja laitetilojen sijainnit, mikroputkitukset, kaapeloinnit ja hitsaukset. Tässä työssä toteutus tehdään usein suoraan vain yhdelle asiakkaalle ja onkin tärkeää ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja ohjeistus kaikissa vaiheissa.

Axiansilla Heini on työskennellyt vasta alle kaksi vuotta, mutta hän on tässä ajassa jo edennyt suunnittelijasta suunnittelupäälliköksi. Tiimin johtaminen on Heinille uutta, mutta tehtävä tuntuu luonnolliselta jatkumolta uralle. Heinin tiimiin kuuluu kymmenkunta suunnittelijaa, jotka kaikki tekevät itsenäisesti töitä omien suunnittelualueidensa parissa. Heinin tavoite onkin olla kaikkien tukena, jotta apua on aina saatavilla ja ajatuksia voidaan vaihtaa sujuvasti. Myös tiimin yhteishenkeä on tärkeää ylläpitää erityisen paljon, koska kaikki toimivat eri sijainneissa.

Heini pitää aktiivisesti yllä myös omia taitojaan suunnittelun suhteen tekemällä itse suunnittelua aina, kun muilta tehtäviltä ehtii. Näin pysyy käsitys jokapäiväisestä tekemisestä eivätkä taidot pääse unohtumaan. Omista taidoista suunnitteluun liittyen on myös tärkeä pitää kiinni, sillä suunnittelupäällikkönä Heinin tehtävä on myös kouluttaa uudet suunnittelijat työhönsä.

Suunnittelupäällikkönä tekemistä katsotaan eri näkökulmasta, kokonaisuuden ymmärtäminen on entistä tärkeämpää ja vastuuta on luonnollisesti enemmän kuin suunnittelijalla. Mielekkäintä onkin työn monipuolisuus ja vaihtelevuus. Itse suunnittelukin jo on monipuolista, joten tiimin johtamisen myötä tehtävä on entistä monipuolisempi. Myös aikataulut vaihtelevat, sillä Heinin on oltava tavoitettavissa tiimiläisilleen ja usein päivän suunnitelmat muuttuvat, jolloin uusiin tilanteisiin on sopeuduttava.

Haastavinta työssä ovat erilaiset henkilöstöasiat, kaikkien omien vahvuuksien löytäminen ja tiimin yhtenäisenä pitäminen. Koska tiimin johtaminen ja esihenkilönä toimiminen on uutta, on suunnitelmana käydä koulutuksia esihenkilötaitoihin liittyen. Heini kokee asian erittäin tärkeäksi ja haluaakin siksi kehittää itseään asiantuntijasta esihenkilöksi.

Suunnittelussa turvallisuusasiat otetaan huomioon joka vaiheessa työnpöytäsuunnittelusta toteutukseen. Esimerkiksi jako- ja laitekaappien sijoitukset täytyy suunnitella niin, että tienkäyttäjien näkyvyys otetaan huomioon samalla, kun sijainnin täytyy täsmätä muiden tarpeiden kanssa. Myös maastosuunnittelussa turvallisuus on esillä arjessa, kun suunniteltavat verkkoalueet kuvataan aina ennen suunnittelun aloittamista. Kuvatun materiaalin perusteella suunnitellaan muun muassa kaivuureittejä. Alueita kuvatessa on tärkeä ottaa huomioon muu liikenne ja usein kuvatessa käytetäänkin muun muassa huomiovaloja, jotta vältytään vaaratilanteilta sekä taataan oman henkilöstön näkyvyys tiealueilla. Jalkautuessa käytetään aina vaadittavia suojavarusteita. Suunnittelijat tekevät myös SafetyWalkeja rakennuskauden aikana. Näissä käytyjen keskustelujen ja eri tilanteiden myötä rakentamisen turvallisuutta pystytään ottamaan entistä paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelussa ympäristöasioita voi alueesta riippuen ottaa valitettavan vähän huomioon. Kaupunkialueilla suunnittelua määrittelee enemmänkin olemassa oleva verkko ja muun muassa vesilinjat, joiden päälle ei rakenneta tietoliikenneverkkoja. Kuitenkin on ollut myös tilanteita, jossa rakennetaan hieman kauempana taajamasta, jolloin suunnittelua on täytynyt sopeuttaa esimerkiksi ojassa olevien simpukoiden tai liito-oravien vuoksi. Tällaisissa tilanteissa mennäänkin sitten ympäristö edellä!

Heini kuitenkin korostaa, että hänen tiimissään pyritään vähentämään työajoja mahdollisimman paljon. Tämä onnistuu, kun suunniteltavien alueiden kuvauksia yhdistetään ja käydään mahdollisesti samalla myös SafetyWalkeilla. Vältetään siis yksinkertaisuudessaan turhaa ajoa ja pyritään näin pienin teoin toimimaan ympäristön suojelemiseksi.

Heini pyrkii pitämään työn ja vapaa-ajan erillään. Näin energiaa riittää sekä töissä, että arjen touhuissa. Vapaa-ajalla Heini viettää aikaa rennosti koiriensa kanssa. Tavoitteena kesälle on lisätä moottoripyörällä ajettuja kilometrejä eikä herätyksiä tarvitse erikseen asettaa, sillä koirat kyllä herättävät!